4* 1000Base-X/100Base-FX(QSGMII)

QSGMII to Quad 1000Base-X/100FX Transceiver